Telohra pre deti I

Prvý víkendový workshop s tanečnými lektorkami a pozvanými hostkami s hudobnej a dramatickej umeleckej sféry.

Prototyp

Výstava prezentuje študentské práce hľadajúci prototyp pre súčasné väčšie stredoeurópske mesto. Tento prototyp je otestovaný na dvoch rôznych lokalitách – Bratislava a Praha. Podobne by mohol byť aplikovaný na akékoľvek väčšie sídlo, ktoré sa s problematikou rýchleho rastu potýka.

Minulý čas

Pozývame vás na otvorenie výstavy maliarky Patrície Koyšovej do Zborovne na 1. poschodí.