Minulý čas

Pozývame vás na otvorenie výstavy maliarky Patrície Koyšovej do Zborovne na 1. poschodí.

Projekt Minulý čas je posunom v doterajšom maliarskom výskume autorky novým smerom. Ideové východiská projektu vychádzajú z revízie depozitu autorky (témy umeleckej produkcie) a reakcií na enviromentálnu problematiku. Primárnou avšak naďalej zostáva maľba a závesný obraz, ktorý však vzniká zo staro-nových dát. Odkrytím depozitu nezverejnených diel a revíziou starších plátien, ktoré sú deštruované, použité nanovo, spájané do nových celkov, sa vytvárajú nové významové vrstvy v autorkinej tvorbe.
Patrícia Koyšová (1985) maliarka, experimentátorka obklopená vysokotlakovými zariadeniami. Svoj ateliér nazýva laboratóriom maľby. Rovnako ako tlakový kompresor s objemom 100 litrov je pre ňu dôležitý divák a jeho vlastná imaginácia.sa venuje primárne nezobrazujúcej abstraktnej maľbe. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium v oblasti voľné umenie u prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave.
www.patriciakoysova.com
Vznik série podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia