Nova Cvernovka - budova školy

Nová Cvernovka

Kultúrne a kreatívne centrum

SK: Nová Cvernovka je kultúrne a kreatívne centrum nachádzajúce sa v areáli bývalej chemickej školy v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov. Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít.


EN: Nová Cvernovka is a cultural and creative center located in a former chemical school in BratislavaNové Mesto. In addition to multifunctional spaces, an outdoor terrace, a stage, a community garden, public park, children’s playground and a public library, there are 132 art and creative studios. This area provides a wide range of cultural and educational programs in the fields of music, fine arts, literature, film, theater and multi-genre activities.


DE: Nová Cvernovka ist ein kulturelles und kreatives Zentrum in einer ehemaligen Chemieschule in in BratislavaNové Mesto. Neben multifunktionalen Räumen, einer Außenterrasse mit einer Bühne, einem öffentlichen Park mit einem Kinderspielplatz, und einer öffentlichen Bibliothek gibt es mehr als 132 Kunst und Kreativstudios. Die Räumlichkeiten bieten eine breite Palette von Kultur und Bildungsprogrammen in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Literatur, Film, Theater, und Multi-Genre-Aktivitäten.