Nova Cvernovka - budova školy

Nová Cvernovka

Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré prevádzkuje Nadácia Cvernovka. Sídli v areáli bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej 78 v Bratislave. 

Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov. 

Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. K dispozícií je bezbariérový prístup aj internetové pripojenie.


Kto sme

Naším cieľom je vytvárať zázemie nielen pre ateliéry/ kreatívcov/ umelcov/ komunitu, ale aj pre široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov dostupných pre verejnosť. 

Sme žitá komunita, ktorej hodnoty sú sloboda, zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca, tvorivosť, rozmanitosť, občianska uvedomelosť, experimentálnosť a sebarealizácia.

Dlhodobo vytvárame priestor pre dialóg medzi kultúrou, umením, ekológiou, vedou a občianstvom.

Bojujeme proti xenofóbii, diskriminácii, rasizmu a predsudkom.

Angažujeme sa v oblasti udržateľnosti a ekológie, prinášame inovatívne riešenia.

Sme slobodní a otvorení voči ostatným, aj voči prostrediu, v ktorom pôsobíme.