Psychedelic Lessons – Lekcie zo psychedelík 2018

Zdielať

Diskusia s odborníkmi- vedcami či terapeutmi zameraná na užívanie psychedelík a ich účinkoch.

Lekcie zo Psychedelík – dva dni prednášok, na troch pódiách na tému *Psychedelík* vo výskume a ich použitia v terapii. Spolu s takmer s 30 prednášajúcimi z 12 krajín, ktorí sa téme dlhodobo venujú sa pozrieme hlbšie na mýty a vedecké dôkazy spojené so psychedelikami, terapiou a ich užívaním a na minimalizáciu možných rizík spojených s ich užívania v ne-terapeutickom prostredí.

TÉMA

-konferencia o prínosoch, rizikách a mylných predstavách spätých s užívaním psychedelík

Prichádzajúce zmeny v oblasti psychedelickej psychoterapie a zaobchádzania s drogami na národnej a globálnej úrovni vytvárajú priestor pre prospešnú a bezpečnú integráciu psychedelík do starostlivosti o mentálne zdravie a do životov jednotlivcov. Je potrebná úprimná diskusia, ktorá by odstránila rezíduá po takzvanej “vojne proti drogám” a vyhla by sa mylným domnienkam spätým s budúcnosťou týchto látok. V tejto diskusii sa spoliehame na vzájomnú inšpiráciu prinášanú vedcami a terapeutmi pracujúcimi v oblasti psychedelického výskumu a lokálnymi expertmi zo zúčastnených krajín, ktorí vidia potenciál v psychedelickej terapii.

 

PREDNÁŠAJÚCI

Matthew W. Johnson (US)
Marc Aixalà (ES)
Michelle Baker (UK)
Pavel Bém (CZ)
Tibor Brunt (NL)
Fernando “DoctorX” Caudevilla (ES)
Greg Donaldson (UK)
Ede Frecska (HU)
Peter Gasser (CH) – (Skype)
Eric Vermetten (NL)
Adam Winstock (UK)
Miroslav Horák (CZ)
Henrik Jungaberle (DE)
Jerónimo Mazarrasa (ES)
Juraj Styk (CH)
Levente Móro (HU)
Michal Patarák (SVK)
Vít Pokorný (CZ)
Marlene Rupp (AT)
Tomáš Sadílek (CZ)
Orsi Fehér (HU)
Ján Šúľa (CZ)
Martin Šurkala (SVK)
a ďalší

KONFERENCIA JE URČENÁ

– profesionálom a profesionálkam v oblasti mentálneho zdravia
– lekárom a lekárkam
– mladým výskumníkom a výskumníčkam
– širokej verejnosti

PODMIENKY PRIJATIA

– včasná registrácia
– uhradenie vstupného poplatku

____________________________________________________________________________________

WORKSHOP

-štvorhodinový intenzívny workshop v ateliéry Svetlík zameraný na integráciu psychedelických skúseností vo štvrtok 17.5. zľava pre účastníkov konferencie – https://goo.gl/TJATQw

____________________________________________________________________________________