Telohra deti/ Nu Dance Fest: Aj žirafy vedia tančiť

Zdielať

Telohra deti 1 & 2: Aj žirafy vedia tančiť
Pohybové workshopy pre deti

9:30 / Zborovňa, Nová Cvernovka
Telohra deti 1
Deti vo veku od 3,5 do 6 rokov
(90 min)
___
11:15 / Zborovňa, Nová Cvernovka
Telohra deti 2
Deti vo veku od 7 do 11 rokov
(105 min)

Registrácia: e-mailom vopred na adrese telohramimoos@gmail.com
Pri prihlasovaní uveďte meno a vek dieťaťa.
Kapacita je obmedzená. Účasť potvrdíme e-mailom a pošleme ďalšie organizačné informácie.
Cena workshopu: 10 €


🦒 Aj žirafy vedia tančiť. 🦒
Tematický workshop pre deti je inšpirovaný knihou Giraffes Can’t Dance od Giles Andreae a knižnými ilustráciami od Guy Parker-Rees.
🌞 Lektorky Anička a Katka odkazujú deťom: “Čo by ste poradili žirafe, ktorá si myslí, že nevie tancovať? Má sa postaviť na dve kopytá? Má sa naučiť točiť, skákať? Možno nakloniť hlavu doprava? Má sa naučiť tanečné kroky? Porozmýšľame, poradíme sa, zvrtneme sa do žirafieho rytmu a do nášho tanca nám možno zahrá aj maličký cvrček.
🌞 Rodičom prvej skupiny vo veku 3,5 – 6 rokov dávame do pozornosti možnosť zúčastniť sa TETSU rannej rozcvičky v čase od 10:00 do 11:00 v rovnakej budove v priestore Telocvične. Rodičia si tak môžu v rámci jednej budovy zacvičiť, kým ich deti strávia čas na workshope Telohry.

MimoOs o.z. je nezávislé tanečné zoskupenie tvorkýň/cov a pedagogičiek/gov v oblasti tanečného umenia. Už od roku 2016 zastrešuje umelecké a vzdelávacie aktivity, ktoré rozširujú povedomie verejnosti o súčasnom tanci. Okrem niekoľkých autorských projektov sa zúčastňujú aj medzinárodných stáži a festivalov. V roku 2018 založili výchovno – vzdelávací program TELOHRA pre deti a dospelých a organizujú sériu odborných workshopov Telo-Hlas-Komunita.

Telohra je vzdelávací koncept, ktorý vznikol z iniciatívy absolventiek/tov tanečnej pedagogiky na VŠMU. Hlavnou aktivitou sú pohybové tématické workshopy určené pre deti od 3 do 11 rokov a pre dospelých so záujmom o tanec a pohyb. Workshopy sú tvorené pohybovo-kreatívnymi hrami, improvizačnými a exploratívnymi pohybovými zadaniami.
—-
Anna Hurajtová študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU a na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. Účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse).Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanov Ateliér Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma. Vyučovala na ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava a Konzervatóriu Trnava. Aktuálne učí na SZUŠ Prokofievova v Bratislave.
—-
Katarína Palúchová je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi a tiež akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Aktuálne učí tanec na ZUŠ v Stupave.
—-
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Nová Cvernovka a Nu dance Fest.