Adresa / Address

Račianska 78
831 02 Bratislava
Slovakia

Budova bývalej chemickej školy
/ Former School of Chemistry

Verejná doprava / Public transport

Električka / Tram  | 3 | 5 | 7 |
zastávka / tram stop Námestie Biely kríž
Autobus / Bus  | 59 | 75 | N55 |
zastávka / bus stop ŽST Vinohrady
Vlak / Train
vlakové stanice / train stations Bratislava Vinohrady + Predmestie

Parkovanie / Parking

Parkovať sa dá v areáli za vedľajšou budovou bývalého internátu (Račianska 80) alebo pred vlakovou stanicou Predmestie / Parking lot is behind the former dormitory building (Račianska street 80) or you can also park in front of the Predmestie Train Station

Produkcia a prenájom pre podujatia / Production & Event rentals

Paula Poštolková paula@novacvernovka.eu

Prenájom ateliérov / Studios for rent

najom@nadaciacvernovka.sk

PR & Marketing

Elégia Štrbová elegia@nadaciacvernovka.sk
Kultúrny program / Cultural Program
Zuzana Suchová suchova@nadaciacvernovka.sk
Nadácia Cvernovka / Foundation Cvernovka

Info

info@nadaciacvernovka.sk