Adresa / Address

Račianska 78
831 02 Bratislava
Slovakia

Budova bývalej chemickej školy
/ Former School of Chemistry

________________________________________________________________

Verejná doprava / Public transport

Električka / Tram  | 3 | 7
zastávka / tram stop Námestie Biely kríž
Autobus / Bus  | 59 | 75 | N55
zastávka / bus stop ŽST Vinohrady
Vlak / Train
vlakové stanice / train stations Bratislava Vinohrady + Predmestie

Parkovanie / Parking

Parkovať sa dá v areáli za vedľajšou budovou bývalého internátu (Račianska 80) alebo pred vlakovou stanicou Predmestie / Parking lot is behind the former dormitory building (Račianska street 80) or you can also park in front of the Predmestie Train Station
________________________________________________________________

Všeobecné informácie

/ General information

info@novacvernovka.eu

Prenájom priestorov (záujem o ateliér)
/ Rental of premises (studio)

Ivica Jančová – jancova@nadaciacvernovka.sk

Booking a krátkodobý prenájom priestorov
/ Production, Event rentals & Booking

Paula Poštolková – cultural events booking
Martina Jakabovičová – rental of premises
+421 948 177 815
booking@novacvernovka.eu

Médiá / PR & media

Simona Papšová
simona@novacvernovka.eu

________________________________________________________________

Skrytý Bar

Mário Bezák
mbezak.mario@gmail.com

Coworking Cvernovka

+421 910 404 540
coworking@novacvernovka.eu

Kabinet pomalosti / Public Library

kabinet@novacvernovka.eu