Adresa / Address

Račianska 78
831 02 Bratislava
Slovakia

Budova bývalej chemickej školy
/ Former School of Chemistry

Verejná doprava / Public transport

Električka / Tram  | 3 | 5 | 7 |
zastávka / tram stop Námestie Biely kríž
Autobus / Bus  | 59 | 75 | N55 |
zastávka / bus stop ŽST Vinohrady
Vlak / Train
vlakové stanice / train stations Bratislava Vinohrady + Predmestie

Parkovanie / Parking

Parkovať sa dá v areáli za vedľajšou budovou bývalého internátu (Račianska 80) alebo pred vlakovou stanicou Predmestie / Parking lot is behind the former dormitory building (Račianska street 80) or you can also park in front of the Predmestie Train Station

Záujem o priestor (ateliér) a všeobecné informácie

info@novacvernovka.eu

Koordinátorka programu a podujatí, prenájom na podujatia / Production, Event rentals & Booking

Paula Poštolková
booking@novacvernovka.eu

Médiá / PR & media

Simona Papšová
simona@novacvernovka.eu

Coworking Cvernovka

+421 910 404 540
coworking@novacvernovka.eu

Ateliér Svetlík / Audiovisual studio

Martina Jakabovičová +421 948 177 815
svetlik@novacvernovka.eu

Vizuálne umenie a rezidenčný program / Visual art and Artists in residencies

Diana Majdáková
reaktor@novacvernovka.eu

Knižnica Kabinet pomalosti / Library

Viktor Suchý
kabinet@novacvernovka.eu