Ultrazvuk

Branči, Tonči a ich hostia sa rozlúčia s letom v znamení návratu kvalitnej hudby, príjemých stretnutí a dobrých vĺn.