Med a prach – Krása a hnus

divadlo med a prach krasa a hnus

„Krása a hnus“ je autorským projektom umeleckého zoskupenia „Med a prach“, zloženým z troch samostatných diel. Jeho prvá časť, scénické dielo s podtitulom „Nezastupiteľnosť nepomenovateľného“, sa pohybuje na hranici medzi inštaláciou, performanciou a inštalovaným koncertom.

C/LAP uvádza Artyci + Med a prach

Divadlo Artyci Med a prach

Platforma c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance) vytvára spojenie umelcov, ktorí majú príbuzné pracovné postupy, založené na výskume a experimente.