Roberta Legros Štěpánková: KOMPONOVAŤ V PRIESTORE/ workshop

Zdielať

Roberta Legros Štěpánková: KOMPONOVAŤ V PRIESTORE/ workshop

Kompozičný workshop o tvorení v priestore.

KOMPONOVAŤ V PRIESTORE

Popoludňajší workshop zameraný na improvizačnú prax prepojí tanečný tréning s kompozičným zameraním. Po naladení sa na vnímavosť tela prostredníctvom niekoľkých somatických zadaní sa budeme vzťahovať k priestoru a venovať sa otázkam ako: Ako svojím tancom odhaľujeme priestor? Ako vieme, kam a kedy sa máme pohybovať? Ako sa vzťahujeme k priestoru vo vnútri a mimo nášho tela? Touto praxou sa v mysli tela rozšíri fenomén priestoru, ktorý budeme ďalej sledovať v kompozičnej práci.

Jedným z cieľov tejto hodiny je kultivovať našu “kompozičnú myseľ” – zručné rozpoznávanie tela ako sa nachádzame v priestore a čase vo vzťahu k iným tancujúcim telám a zemi a ako naša tvorivá myseľ číta tieto vzťahové tendencie v akcii.
Jedným z ´extra´ v tejto práci je, že popri precíznej akcii trénujeme priame čítanie toho, čo vzniká, a tiež ako sa nás dotýkajú, fyzicky i metaforicky, poetické a imaginatívne potenciály našich pohybov.
Každý, kto má s tancom nejakú skúsenosť, je vítaný.

BIO

Roberta Legros študovala tanec od roku 2009 v Španielsku a po celej Európe. Formovala sa v tanečno-pohybovej terapii (2015) v Rotterdame v Holandsku. V súčasnosti žije v Brne v Českej republike (od roku 2017), kde vyučuje tanec, vytvára a uvádza tanečné predstavenia, pracuje ako psychoterapeutka. Od roku 2015 sa venuje výuke tanca. V roku 2019 začala pracovať na Katedre fyzického divadla na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Na Masarykovej univerzite rozvíja svoj PhD. výskum venovaný improvizačnej praxi v tanci a psychoterapii. Roberta je spoluzakladateľkou spolku ORBITA (2017), kolektívu pre tvorbu, výuku a výskum v oblasti tanca a performatívneho fyzického umenia v Brne.
Partnerom projektu je Platforma pre súčasný tanec,
Telocvičňa – Rezidenčné Centrum pre Tanec