CTZN dialógy: Spiace miesta

Zdielať

CTZN dialógy: Spiace miesta

Pilotné podujatie ,,CTZN dialógy” sa dotýka témy prvého vydania platformy, ktoré nesie názov ,,Spiace miesta”. Jedná sa o komplexný pohľad na chátrajúce územia a objekty v Bratislave, tzv. brownfieldy.

Zahraničná odborníčka Anke Wijna a lokálna odborníčka Annamarie Velič, enviromentalistka a konzultantka pre trvalú udržateľnosť, budú diskutovať o regenerácii environmentálnych záťaží v meste s dôrazom na vodu a pôdu.


Vstup je zdarma.
Podujatie sa uskutoční v sále Novej Cvernovky.

Diskusia ,,CTZN dialógy” prebehne v anglickom jazyku.


👉 Zároveň pozývame na tlačovú konferenciu a krst platformy CTZN o 17:00, ktoré prebehnú v sále Novej Cvernovky pred diskusiou. Súčasťou tlačovej konferencie je prezentácia platformy, tém prvých dvoch vydaní, predstavenie manifestu brownfieldov a výsledkov merania dopadu Dobrého trhu. Tešíme sa na vás!


HOSTKY:
👉 Anke Wijna, vyštudovala priemyselný dizajn a v súčasnosti sa aktívne venuje navrhovaniu prírodných záhrad. V rámci svojej práce využíva a intenzívne študuje techniku FYTOREMEDIACIE pôdy. Je členkou Amsterdam Noord De Ceuvel, ktorý je známy ako inkubátor udržateľného spôsobu života. Stará sa a pracuje na zveľaďovaní komunitného parku a spolu s ďalšími odborníkmi a dobrovoľníkmi pracuje na čistení a obnovení pôdy v tejto oblasti, ktorá je zasiahnutá priemyselný znečistením.
👉 Annamarie Velič, enviromentalistka a konzultantka pre trvalú udržateľnosť žijúce v Bratislave. Na Slovensku aplikuje skúsenosti z práce korporátnej manažérky pre udržateľnosť IKEA Industry. Pracuje ako špecialista pre trvalo udržateľné riešenia pre firmy, neziskové aj štátne organizácie. Jej cieľom je informovať čo najširšiu verejnosť o stave životného prostredia u nás, poukazovať na problémy, ale hlavne hľadať reálne riešenia.

Naďalej spolupracuje s IKEA Industry na riešení emisií a projekte infiltrácie vody ako prevencii voči dopadom klimatických zmien. Vedie tiež verejnosťou veľmi pozitívne vnímaný projekt korporátnej sociálnej zodpovednosti firmy Curaden Slovakia

👉 Od roku 2007 sa občianske združenie Punkt zaoberá propagáciou a podporou dizajnu, architektúry a urbanizmu v interdisciplinárnom dialógu. V centre našej pozornosti je komplexná podpora rozvoja mesta počnúc komunitným rozvojom, rozvojom miestnej ekonomiky po zapájanie obyvateľov do plánovacích procesov.
Združenie organizuje podujatie Dobrý trh a tiež zostavilo novú platformu o mestských témach, CTZN (citizen / občan): https://ctzn.sk

Tej predchádzala konferencia WhatCity?, spájajúca odborníkov a verejnosť s vedením mesta za cieľom jeho rozvoja. Zámerom platformy je komunikovať témy týkajúce sa nielen Bratislavy a nielen odborníkom a fanúšikom mestského života, ale aj jeho obyvateľom. Prostredníctvom tematických vydaní sa bude redakčná rada zaoberať rôznymi aspektami, ktoré ovplyvňujú mesto a jeho obyvateľov, platforma inšpiruje funkčnými príkladmi zo zahraničia a prinesie priestor na dialóg s cieľom zlepšovania kvality života v tomto prostredí.


👉 Rozhovory so zaujímavými respondentami si však neprečítate len na platforme CTZN – tak, ako WhatCity? prebiehalo v priestore a čase, bolo závislé od osobných stretnutí, tak aj CTZN nadväzuje na tento formát. V rámci vydaní platformy budeme pravidelne oslovovať zaujímavých hostí, ktorých vyjadrenie sa priamo dotýka stanovených tém.

____
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je vstup na podujatia len pre zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu.
Vstup do interiéru je povolený iba s rúškom/ respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.