116. KPČ: Tristram Shandy

Zdielať

Na septembrovom stretnutí sa prvýkrát v histórii nášho bookclubu porozprávame o knihe staršej ako 200 rokov.

O experimentálnej klasike Laurenca Sterna Život a názory pána Tristrama Shandyho. Román prvýkrát vyšiel v rokoch 1759 – 1767 v Yorku, do češtiny preložil Aloys Skoumal, do slovenčiny Juraj Vojtek.
✹ ✹ ✹
Relax pod Palmou prináša partner živej kultúry v Novej Cvernovke – Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.
Za dôveru pri vzniku Novej Cvernovky ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Za tlač ďakujeme bittner print.