Emil Drličiak

Emil Drličiak patrí k silnej generácii grafických dizajnérov, ktorí absolvovali štúdium v prvých rokoch reformovanej výučby grafického dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení a zostali pôsobiť vo svojom odbore.