Ži To

Vzdelávacia expedičná skupina pre deti od 11-16 rokov.

V 5. – 9. ročníku majú aktuálne 25 detí. Sú súčasťou a nadstavbou lesnej škôlky a školy slobodného učenia Ateliér Les. Byť súčasťou väčšieho celku im dáva jedinečnú možnosť spoznávať nových a inšpiratívnych ľudí, ktorí sú zároveň ich susedmi.

Ži To