woven

WOVEN sa ako iniciatíva štyroch architektiek (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková) primárne zameriava na projekty menšieho rozsahu ako sú zásahy do verejného priestoru, mestský mobiliár, výstavné systémy a vzdelávacie podujatia.

Naše intervencie sú často hravým vrstvením nápadov, ktoré tvoria mikroprostredia a vyzývajú užívateľov*ky, aby sa sami podieľali na ich interpretovaní. Radi premýšľame nad rámec zadania a neustále redefinujeme náš vzťah k prostrediu a k tomu, ako ho rám(c)ujeme. Naše projekty nemajú jednoznačnú typológiu, čím sa snažíme podporiť aktívne objavovanie novovznikajúcich situácií.

woven