The Július Koller Society

Neziskové občianske združenie, ktoré prevádzkuje svoj výstavný priestor, archív a výskumnú platformu.

V súčasnosti združenie vedie interdisciplinárne zameraný tím piatich ľudí, ktorý zahŕňa perspektívy z dejín a teórie umenia, lingvistiky a literárnej vedy, ako aj sociológie. Cieľom a predmetom združenia je propagácia diel, umeleckých a kultúrnych úspechov Júliusa Kollera, ale aj obohacovanie domáceho a medzinárodného kultúrneho dialógu v oblasti súčasného výtvarného umenia, dejín umenia, vizuálnych štúdií a kultúrnej teórie. V našej praxi spolupracujeme s tuzemským aj zahraničným kurátorstvom a umelectvom na projektoch rôznych formátov: od performance cez výstavy, komunitne-orientované sprievodné podujatia, workshopy až po publikácie, ktoré sa zameriavajú na marginalizované alebo nedostatočne reflektované témy.

The Július Koller Society