TELOCVIČŇA Rezidenčné centrum pre tanec

TELOCVIČŇA Rezidenčné centrum pre tanec slúži ako nekomerčný, rezidenčný priestor pre profesionálnych tanečných tvorcov od roku 2016.

Je integrovaný do priestorov Novej Cvernovky, v prehĺbenom dialógu a spolupráci, no funguje ako samostatné centrum s pravidelným programom pre verejnosť. Platforma pre súčasný tanec – strešná organizácia nezávislých (nezriaďovaných) tanečníkov, od roku 2018 koordinuje jeho fungovanie, rezidenčné aktivity, medzinárodnú spoluprácu, výskum a súčasne sa usiluje o zlepšenie jej vybavenia ako aj poskytovanie odborných vzdelávacích programov. Telocvičňa je dôležitým uzlom na Slovensku a v širšom regióne pre desiatky umelcov a umelkýň. Rovnako sa snaží podporovať etablovaných tvorcov, ako aj mladšiu generáciu a nezabúdať aj na význam medzigeneračnej spolupráce. Prispieva k zoceleniu tanečnej komunity, je nástrojom pre posilňovanie väzieb medzi jednotlivými aktérmi ale takisto je priestorom pre tanečné vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

TELOCVIČŇA Rezidenčné centrum pre tanec