Spolka

Spolka je kolektív odborníčok v oblasti architektúry a sociológie.

Pracujú na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. Týmto spôsobom môžu vytvoriť starostlivejšie a inkluzívnejšie životné prostredie v prospech dobrého života všetkých.

Spolka