Rozmanita

Rozmanita je nezisková organizácia, ktorá prispieva k systémovej zmene vzdelávania na Slovensku.

Chcú, aby vzdelávanie bolo kvalitné – zamerané na rozvoj zručností budúcnosti a dostupné všetkým – založené na inkluzívnych princípoch. Ako príklad dobrej praxe prevádzkujú v Novej Cvernovke modelovú inkluzívnu materskú školu a od septembra 2023 prvý ročník základnej školy. Víziou je postupne otvárať nové ročníky. Ich skúsenosti a získané know-how následne zdieľajú s ďalšími školami a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku.

Rozmanita