Plaftik

Platforma, ktorá už od roku 2001 spája tvorcov každého remesla potrebného na dokončenie akejkoľvek audiovizuálnej roboty.