People on Earth

Združenie, ktoré inšpiruje celú “cvernovkárksku” komunitu k hodnotám súladiacim s cirkulárnou ekonomikou a ekologickými témami v oblasti odevného dizajnu.

Ateliér je otvorenou komunitnou dielňou, a zberným bodom.

People on Earth