Objectif

Graficko-animačný ateliér, zameraný na voľnú umeleckú tvorbu a organizáciu nezávislej kultúry, prostredníctvom občianskeho združenia Vox Loci.

Objectif

Hugo Raýman / Výtvarník a animáto

Kateřia Durďáková / Fotografka

Samo Raýman / Dokumentarista

Vanda Raýmanová / Filmová producentka