N/A

n/a má ambíciu produkovať mnoho vrstevnaté odpovede, ktoré sa za pragmatickým, ikonickým a estetickým dotýkajú aj iných, architektúre ako kultúrnemu fenoménu vlastných, aspektov.