Kabinet pomalosti

Kabinet pomalosti je netradičnou pobočkou Knižnice Bratislava – Nové Mesto, čitárňou, miestom spomalenia, sústredeného čítania, rozhovorov, workshopov, prednášok a diskusií. Fotogenické miesto s príjemnou atmosférou, ktoré praje vľúdnym stretnutiam a tvorivej spolupráci.