EDUdrama

EDUdrama dramacentrum ponúka interaktívne predstavenia pre rodiny s deťmi, vzdelávacie zážitkové workshopy pre firmy, vzdelávacie projekty pre školy a semináre pre pedagógov.

Stiera hranice medzi javiskom a hľadiskom. Neformálne divadelné prostredie pomáha lepšie pochopiť svet divadla, ale aj vnímať vzdelávanie novými očami.

EDUdrama