Edudrama

Programy sú postavené na zážitku „tu a teraz“, v ktorom si účastníci môžu vyskúšať životné situácie nanečisto formou rolových hier a dramatickej výchovy.