Drž hubu

OZ Drž hubu združuje mladých profesionálov z rôznych vedných odvetví so spoločným cieľom – využívať potenciál mykológie a pestovania húb ako inovatívneho, ekologického a obnoviteľného prístupu k výrobe materiálu, ktorý možno využiť na širokú škálu produktov od gastronómie, cez módu a dizajn až po stavebníctvo.

OZ sa v súčasnosti venuje prioritne R&D činnosti, vzdelávacím a propagačným aktivitám, ako aj uvádzaniu na trh pilotných produktov s dôrazom na šetrnosť k životnému prostrediu. Organizujú tiež platené workshopy klonovania húb, množenia mycélia a výroby hubových násad.

Drž hubu