Čas na seba

Čas na seba považujú za nevyhnutnú potrebu. V ich projekte s identickým názvom vytvárajú čas a priestor pre rozvíjanie sa vo vzťahoch – k sebe samému, v rodinných systémoch, v komunite.

Aktívne oslovujú a spájajú rôznych odborníkov, hľadáme inšpirácie a vytvárajú ponuku psychologických, poradenských, voľnočasových a komunitných služieb. Pripravujú rôzne typy vzdelávania, organizujú podujatia pre skupiny i jednotlivcov. Nájdete ich v Bratislave, v Banskej Štiavnici, ale aj v online prostredí. V ich slepej chodbe je na čo sa pozerať! Docestovali k nim diela žiakov výtvarného odboru zo ZUŠ Banská Štiavnica a tiež pop-up Pomalá kaviareň.

Čas na seba