Ateliér LujMarí a Žofre

Ateliér je zdieľaný priestorom absolventiek katedry reštaurovania na VŠVU – Mariany Lujzy Palugovej-LujMari a Žofii Ondrejčínovej – Žofree.

Žofree je retušérkou a venuje sa voľnej maľbe s presahmi do plastiky, experimentovaniu s materiálom a recyklácii textilu. LujMarí pracuje ako umelkyňa s rôznymi maliarskými, grafickými a modelárskymi technikami, no venuje sa najmä Neo-kubizmu a voľnej abstraktno-konteplatívnej maľbe, grafike a malej rieliéfnej tvorbe. V posledných rokoch rozšírila svoje pôsobenie vo filmovom priemysle ako tvorca rekvizít a kulís v stop-motion animácii, čo sa pretavilo aj do pozície Standby Painter v hraných filmoch/seriáloch. K zhliadnutiu v kinách mali koncom minulého roka diváci CZ-SK stop-motion animovaný film Tonko, Slávka a kúzelne svetlo, na ktorom sa LujMari ako výtvarníčka podieľala. Film získal mnoho zahraničných ocenení a čerstvo ja Českého lva za najlepší animovaný film.

Ateliér LujMarí a Žofre