Ateliér 307

Scénografický a kostýmový ateliér s názvom Atelier 307 vznikol v roku 2010. Založili ho Veronika Keresztésová, Hana Kollárová, Michaela Kráľová a Gabriela Paschová. Názov ateliéru je odvodený od čísla dverí, v ktorých sídlil ich prvý spoločný priestor na Katedre scénografie VŠMU. V súčasnosti tvorí Atelier 307 dvojica Michaela Kráľová a Gabriela Paschová. Ich prácu je možné vidieť v divadelných produkciách, vo filmovej, v reklamnej a v televíznej tvorbe. Gabriela pracuje tiež v oblasti vzdelávania.