Archee

Vyvíja alternatívnu vodnú elektráreň SPEARhydro, ktorá dokáže vyrábať elektrinu aj v strede mesta.