Akadémia kritického myslenia

Sme vzdelávacou inštitúciou pre budúcnosť. Lektori so skúsenosťami z biznisu, politickej komunikácie, akademickej pôdy a občianskeho sektora.

Pomáhame rozvíjať kritické myslenie, orientovať sa vo svete faktov a argumentov.

Akadémia kritického myslenia