2021

Architekti 2021

Výstupy naberajú formu na širokej škále od reality po abstrakciu – teda od vytvorenia fyzického produktu cez dokumentáciu, organizáciu súťaže až po metodický manuál.
Pracujú s tým, čo je k dispozícii, vychádzajú z kontextu, funkčného programu, alebo technických možností dodávateľa/materiálu/nástroja.
Snažia sa vísť vždy od nuly, nemať štýl.