Zmysel pre prítomnosť / Sence of presence – acting workshop

Zdielať

Zmysel pre prítomnosť / Sence of presence – acting workshop

Tento workshop nie je určený len pre hercov. Je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o osobný rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností.

Oboznámte sa s metódami, ktoré rozvíjajú pozornosť, koordináciu a orientáciu v divadelnom priestore, improvizáciu, tvorivosť pri divadelných skúškach, inštinkt pri tvorbe a schopnosť vnímať tvorivé impulzy. Divadelné etudy a cvičenia budú zamerané na predovšetkým psychológia pohybu v divadle.

Workshop vedie Čarna Kršul – chorvátska herečka, sociologička, pedagogička a zakladateľka divadla Asterion Project, ktoré hrá v anglickom jazyku a sídli v Budapešti.