Živé dejiny/ kurz nielen pre pedagógov

Zdielať

Živé dejiny/ kurz nielen pre pedagógov

Ako prepojiť obsah dejepisu s metódami a technikami dramatickej výchovy? Praktická dielňa vám ukáže, ako skombinovať prácu s pramenným obrazovým a textovým materiálom a aktivizačnými metódami.

Nech dejepis nie je iba súhrnom minulých udalostí, ale živým príbehom, ktorý učí kooperácii a kritickému mysleniu pre budúcnosť. Do tajov učenia na vlastnej koži v témach z dejín 20. storočia vás prevedie Iva Vachková (ČR).

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE:

www.edudrama.sk
jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500