WORKSHOP SÚČASNÉHO TANCA s Evou Urbanovou

Zdielať

Pozývame Vás do TELOCVIČNE – Rezidenčného Centra pre Tanec, na víkendový WORKSHOP SÚČASNÉHO TANCA s EVOU URBANOVOU!

EVA:
Počas hodiny budeme pracovať na prepojení nášho tela a mysle pomocou rôznych improvizačných úloh. Budeme sa sústrediť na prácu svalového napätia a preskúmame rôzne možnosti práce s gravitáciou. Ku koncu hodiny sa naučíme kratšiu choreografiu a takto si precvičíme našu pohybovú pamäť.

🟠 Workshop je určený širokej verejnosti, všetkým tanečným nadšencom, od začiatočníkov až po profesionálov, pre každého kto cíti potrebu sa učiť nové veci a nebojí sa pri tom robiť chyby.
Na základe potrieb študentov sa bude hodina viesť v slovenčine a v angličtine.


🟠 KEDY?
18.6. – 19.6. (sobota + nedeľa)
10:00 – 13:00


🟠 CENA:
Registrácia a platba do 15.06.: 10 euro – 1 deň/18 euro – oba dni
Neskoršia platba: 12 euro – 1 deň/22 euro – oba dni


🟠 Registrácia na mail: evaurbanovaprojects@gmail.com
(spätne bude zaslané info o platbe)

Eva Urbanová je tanečnica súčasného tanca a zároveň aj oddaná začínajúca choreografka. Doposiaľ spolupracovala s tanečnými skupinami rôznych veľkostí, kultúrneho zázemia a odborných skúseností. Evine choreografie boli prezentované na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Portugalsku a Nemecku. Jej sólo “The Essence” získalo 2. choreografickú cenu a cenu publika na medzinárodnej súťaži Solo Tanz Theater Stuttgart 2021. Evine práce skúmajú a kritizujú mechanizmy sociálneho systému, zameriavajú sa na posilnenie postavenia žien a demonštrujú koncept dualizmu. Eva sa zameriava na rozvoj vlastného špecifického tanečného štýlu a nasledovaniu vlastného pohybového rukopisu. Dva hlavné zdroje inšpirácie pre ňu sú izraelská súčasná tanečná scéna a fyzické divadlo.

// ENG
During the lesson we will work on connecting our body and mind through various improvisational exercises. We will focus on the work of muscle tension and examine the variety of possibilities of working with gravity. As we learn shorter choreography towards the end of the class, we will practice our movement memory.


🟠 The workshop is designed for the general public, all dance enthusiasts, from beginners to professionals, for anyone who feels the need to learn new things and is not afraid to make mistakes.
The lesson will be taught in Czech and English, based on the needs of the students.


🟠 Contemporary dance workshop
18.6. – 19.6.
10:00 – 13:00


🟠 PRICE:
Registration and payment until 15.06.: 10 euro – 1 day/18 euro – both days
Later payment: 12 euro – 1 day/22 euro – both days


🟠 Register for mail: evaurbanovaprojects@gmail.com
(payment info will be sent back)


Eva Urbanová is a dedicated emerging choreographer and dancer who has worked internationally with dance groups of various sizes, cultural backgrounds, and professional experiences. Eva’s choreographies have been performed in Czech Republic, Hungary, Portugal, and Germany. Her solo “The Essence” won the 2nd Choreographic Award and Public Award at the Solo Tanz Theater Stuttgart International Competition 2021. Eva’s works examine and criticize mechanisms of the social system, focus on empowering women, and demonstrate the concept of dualism. She focuses on developing her own specific dance style and following her own movement signature. Two main sources of the inspiration for her are Israeli contemporary dance scene and physical theatre.

Partnerom projektu je TELOCVIČŇA – Rezidenčné Centrum pre Tanec (Platforma pre súčasný tanec)
a
Bratislavský kraj.