Workshop – Integration of psychedelic experience

Zdielať

Workshop – Integration of psychedelic experience

Štvorhodinový intenzívny a interaktívny workshop zameraný na integráciu psychedelických prežitkov pod vedením Marc Aixalà (ES) sa uskutoční vo štvrtok poobede pred konferenciou Psychedelic Lessons – Lekcie zo psychedelík 2018

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov a účasťou na ňom je možné získať 4 kredity.

Integrácia sa stala jednou z hlavných tém diskusie v psychedelickej komunite. No zatiaľ čo dôležitosť tejto témy je široko akceptovaná, existuje veľa rôznych interpretácií toho, čo vlastne integrácia je, aké sú jej ciele a jej pole pôsobnosti. V posledných rokoch sa objavili rozličné podklady a zdroje pre integráciu, ako aj široké spektrum ľudí, ktorí ponúkajú integračné služby.
V tomto workshope sa do hĺbky zameriame na to, čo integrácia predstavuje, a na jej rôzne prístupy. Odprezentujeme dáta z ICEERS integračnej a podpornej služby a budeme mať praktické cvičenia, ktoré pomôžu odovzdať tie najdôležitejšie základy integračnej práce. Obsah workshopu zahŕňa:

TÉMY

Všeobecný prehľad integračného procesu
Typy integračných prístupov
Bežné profily v dopytoch po integrácii
Psychoterapeutické potreby v integračných sedeniach
Integrácia verzus psychoterapia
Prípadové štúdie reálnych integračných sedení
Skúsenostné dynamiky týkajúce sa integrácie

Viac info tu: https://goo.gl/TJATQw