WhatCity? Komunity v meste

Zdieľať

WhatCity? Komunity v meste

O čom v skutočnosti hovoríme, keď hovoríme o komunitách?

Pojem komunita v súčasnosti rezonuje naprieč celým verejným sektorom: komunitné plánovanie verejných priestorov, komunitný plán sociálnych služieb, komunitný priestor, komunitný rozvoj, komunitné centrá. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Goethe-Institut Bratislava, Institut Français a ďalšími partnermi sa o.z. Punkt rozhodlo bližšie pozrieť na potenciál komunít pre rozvoj mesta, diskutovať na túto tému s odborníkmi a predstaviť súčasnú mapu mestských komunít, ktorá určuje urbanistický a sociálny potenciál Bratislavy.

PROGRAM

14:00-16:00 PrifUK, Špeciálna dvojprednáška na Katedra humánnej geografie a demografie UK Communities of Inclusion: Public Lecture

18:30-19:45 sála Novej Cvernovky, Registrácia, výstava fotografií Mareka Jančúcha “Komunita je…”
Výstava portrétov návštevníkov a susedov Dobrého trhu, ktorí sa s nami podelili o svoje rozmanité definície pojmu komunita

19:00-19:45 Keynote: We Are Bratislava
Prednáška na tému aktívnych komunít v Bratislave (Milota Sidorová, Slavomír Ondoš, Pavel Šuška, Anna Ulahelová)

20:00-21:30 Konferencia
V netradičnom formáte rozhovoru “jeden na jedného”, ktorý zaručuje kvalitnú a intenzívnu výmenu myšlienok a skúseností. Do debaty s 11 zahraničnými a domácimi expertami sa môžu zapojiť všetci návštevníci – aktívne formou 20 minútového “slow-date”.
Lístky nájdete v odkaze- https://tickpo.sk/detail/konferencia-whatcity-v-novej-cvernovke-3752

21:30 Afterpárty DJ Rhinefox (NL)

– – –

HOSTIA KONFERENCIE

Porozprávajte sa s týmito inšpiratívnymi ľuďmi tvárou v tvár. Rečníka si budete môcť rezervovať až priamo na akcii. Kto skôr príde, ten skôr berie!

Kateřina Šedá
Práca tejto českej umelkyne má blízko k takzvanej sociálnej architektúre. Zameriava sa na sociálne koncipované akcie, pri ktorých zamestnáva stovky osôb, často laikov. Ich cieľom je vyviesť zúčastnených zo zažitých stereotypov. Vydala viac ako 30 knih a publikací, v ktorých detailne mapuje jednotlivé projekty. Spolupracovala s prestížnymi inštitúciami, napr. IHME v Helsinkách alebo TATE MODERN v Londýne. Je držiteľkou mnohých ocenení, okrem iných aj ceny Architekt roku 2017.

Tamara Brajovic
Vyštudovala urbanizmus na Fakulte architektúry v Belehrade, zaoberala sa inklúziou rómskej menšiny. Vďaka štipendiu sa dostala do Viedne, kde pracovala ako konzultantka pre organizácie zaoberajúce sa regiónom Balkánu. Imigrantom z Juhoslávie vo Viedni sa venuje aj vo svojej dizertačnej práci. V súčasnosti pracuje s tímom Fair Play na zlepšovaní verejných priestorov v mestských častiach Viedne. Vďaka spolupráci s ateliérom kon-text má skúsenosti s komunitným manažmentom a participáciou.

Samuel Janis
Žije v Zemianskej Olči na juhu Slovenska, kde navštevoval základnú školu. Študuje v prvom ročníku na Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave a rád by v budúcnosti študoval architektúru. Vo voľnom čase sa venuje hudbe, spevu a fotografovaniu. Inšpiruje ho príroda. Rodičia ho učia spoznávať jej jednoduchosť aj komplikovanosť a chrániť ju. Je súčasťou programu Roots&Shoots.

Sven Stegemann
Pracuje pre kolektív Open State a spoluzakladal organizáciu Refugee Open Cities Berlin, ktorá sa venuje rozvoju životaschopnej spoločnosti. Vystriedal množstvo pozícií, pracoval ako konzultant, ekonomický analytik, komunikačný expert, neskôr aj v nadácii BMW. Venuje sa predovšetkým systémovým zmenám. Študoval filozofiu a ekonómiu, magisterský diplom získal v oblasti udržateľnej vedy a sociálnych inovácií.

Kateřina Sidiropulu Janků
Vyštudovala sociológiu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Zaoberá sa kvalitatívnym výskumom, sociálnou marginalizáciou, sociológiou susedstiev, participatívnym výskumom a interdisciplinárnymi presahmi, najmä v línii spoločenských vied, urbanizmu a designu. S projektom O leperiben/Paměť romských dělníků sa v roku 2015 ocitla na Mape sociálnych inovátorov ČR nadácie Ashoka. Narodila sa v Ostrave, kam sa dodnes vracia za rodinou, za novou hudbou a aplikovanými výskumami. Žije v Korutánsku.

Erika Cintulová
Starostka obce Kláštor pod Znievom. Od 15-tich rokov cestovala po svete ako modelka, neskôr študovala právo na Vysokej škole v Sládkovičove. Po praxi v advokátskej kancelárii v Bratislave sa stala starostkou svojej rodnej obce, Kláštor pod Znievom, ktorú sa snaží meniť na modernú, fungujúcu obec. Je údajne najmladšou starostkou na Slovensku. V roku 2017 bola zvolená za poslankyňu žilinského samosprávneho kraja.

Dávid Sulík
Vyše 20 rokov pracuje v bankovníctve. Je autorom kníh Zodpovedná spoločnosť, Sociálna trojčlennosť I a II, v ktorých sa zaoberá alternatívnou ekonomiku, priamou demokraciou, komunitami, slobodným kultúrnym životom a ich spojením do sociálne udržateľného a spravodlivého spoločenského a ekonomického systému – sociálnej trojčlennosti. Spolupracoval som na rôznych komunitných projektoch týkajúcich sa lokálnej ekonomiky.

Zuzana Suchová
Expertka na marketing, ktorá skoro 9 rokov pracuje s neziskovými organizáciami. Spolupracovala na kampaniach pre Divé maky, portálo dakujeme.sk, saleziánske občianske združenie SAVIO, o.z. Vagus, stranu SPOLU, o.z. Za našu vodu alebo Biele vrany a hrdinova medzi nami. Bola zodpovedná za programy pravidelného darcovstva Adopcia deti v Keni a Adopcia tried v Južnom Sudáne. V súčasnosti pomáha budovať individuálne darcovstvo v Nadácii Cvernovka. Vo voľnom čase vedie facebookovú skupinu Inšpirácie z fundraisingu.

Pierre Alain Trévelo
Architekt a urbanista z parížskej kancelárie TVk. Je spoluzakladateľom skupiny architektov TOMATO, s ktorými vydal knihu Paris, La Ville du Périphérique. So svojimi kolegami zmapovali verejné priestory okolo 200 železničných staníc v okruhu Grand Paris. Predstaví svoje netradičné prístupy k tvorbe, ktoré nazýva “architecture of the ground” alebo “scenarization”. Je absolventom harvardského programu Urban Design a v súčasnosti prednáša na rôznych univerzitách.

Divoká karta
Chceli by ste prezentovať svoju prácu alebo hovoriť o komunite? Práve pre vás je tu divoká karta! Neváhajte, sadnite si za stôl a prezentujte svoj pohľad na tému komunít.