WeLearn: Odhaľ tajomstvo neverbálnej komunikácie

Zdieľať

WeLearn: Odhaľ tajomstvo neverbálnej komunikácie

Na online workshope s lektorom Dušanom Straňákom sa dozviete základné znalosti z oblasti neverbálnej komunikácie a na praktických príkladoch sa naučíte tieto poznatky aplikovať v dennodennej komunikácii.

Neverbálna komunikácia tvorí až 93% našej komunikácie a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov. Neverbálne (paralingvistické) prejavy sú spontánne, ťažko ovládateľné, väčšinou nezámerné, a preto aj dôveryhodnejšie. Patria sem gestá, mimika (výrazy tváre), haptika (dotyky a telesný kontakt), proxemika (vzdialenosť medzi komunikujúcimi), paralingvistika (intonácia hlasu, odmlky, hlasitosť), kinezika ( hryzenie pier, poťahovanie nosa, škrabanie hlavy) aj posturálna komunikácia (postoj).
Naučte sa porozumieť týmto prejavom, odhaľ skryté motívy v partnerovej komunikácii a začni komunikovať efektívnejšie. Získate tak kontrolu nad situáciou a budete vedieť adekvátne reagovať. Zároveň vám znalosť neverbálnej komunikácie pomôže vytvoriť väčší vplyv na okolie, prezentovať svoje nápady dôraznejšie a presvedčivejšie a zanechať pozitívny prvý dojem v každej situácii.
.
.
Počet účastníkov tohto online workshopu je limitovaný, aby sme zabezpečili, čo najväčšiu interaktivitu. Workshop prebieha cez platformu zoom.us. Deň pred podujatím posielame registrovaným účastníkom link na online podujatie.
.
.
🎫 Link na registráciu: https://bit.ly/3bVHkxF
.
Partner podujatia: Nadácia Tesco