Vzdelávací seminár: Pohyb vôkol nás

Tento pohybový workshop je plný hravosti, kreativity a inšpirácie. Spoločne zobudíme svoje psycho-fyzické aparáty, teda naše telá, rôznymi cvičeniami na rozohriatie, naučíme sa hry, pri ktorých si ani neuvedomíme, že cvičíme a zároveň zdokonaľujeme psychomotoriku a svalstvo.

Zapojíme aj trošku kreativity a ukážeme si, ako vytvoriť krátku choreografiu/ pohybovú zostavu z rozličných inspiračných zdrojov.
Nájdeme pohyb všade vôkol nás, ako aj v nás samých. Na záver si doprajeme zaslúžený oddych v podobe relaxačných cvičení.

Workshop sa koná pod vedením Nikoly Kozákovej.

HARMONOGRAM:

09:30 – 10:00 Príchod
10:00 – 12:30 Prvý blok pod vedením lektorky
12:30 – 13:30 Obedová pauza
13:30 – 16:00 Druhý blok vlastnej tvorby, pod dohľadom lektorky

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA:

– 5h spolu-práce s odborným lektorom/kou
– metodický postup s vysvetlením k danému workshopu.
– prístup a inštruktáž k programom na webe dramatika.sk
– vytvorená vlastná choreografia
– konzultačná podpora s lektorom/kou aj po workshope, pri aplikovaní vedomostí na ňom získaných, vo vlastnej praxi.

PRIHLASOVANIE:
www.edudrama.sk / korinkova@edudrama.sk / 0903 529 500
účastnícky poplatok za jeden kurz: 30 €