Vzdelávací seminár (nielen) pre pedagógov: O čo išlo Komenskému?

Zdielať

Vzdelávací seminár (nielen) pre pedagógov: O čo išlo Komenskému?

Účastníci sa zoznámia so základnými zásadami vyučovania, ako ich sformuloval Ján Ámos Komenský. Pozrú sa na školu z pohľadu učiteľov, riaditeľov i ministerstva školstva a pokúsia sa navrhnúť svoj vlastný ideálny vzdelávací systém.

Vzdelávacie oblasti: Jazyk a jazyková komunikácia, Člověk a společnost
Lektoruje: Tereza Černochová

Každý účastník získa:
– 4h spolu-práce s odborným lektorom/kou
– metodický postup s vysvetlením k danému workshopu.
– prístup a inštruktáž k programom na webe dramatika.sk
– vytvorený vlastný prednes
– konzultačná podpora s lektorom/kou aj po workshope, pri aplikovaní vedomostí na ňom získaných, vo vlastnej praxi.

Pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

Prihlasovanie:
www.edudrama.sk / korinkova@edudrama.sk / 0903 529 500
účastnícky poplatok za kurz: 10€

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.