Vzdelávací seminár (nielen) pre pedagógov: K umeleckému prednesu

Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu.

Účastníci budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu a možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu. Seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta a praktické využitie slovných a mimoslovných prostriedkov v prednese ako súčiastky výpovede recitátora.

Lektoruje: Mgr. art. Renata Jurčová

Režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie. Vyštudovala dramaturgiu a dramatickú tvorbu na VŠMU. Založila občianske združenie Tri bodky na ceste, ktoré sa venuje vlastnej divadelnej tvorbe a organizuje aj poetické večery Na ceste za poéziou.

HARMONOGRAM:
09:30 – 10:00 Príchod
10:00 – 12:30 Prvý blok pod vedením lektorky
12:30 – 13:30 Obedová pauza
13:30 – 16:00 Druhý blok vlastnej tvorby, pod dohľadom lektorky

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA:
– 5h spolu-práce s odborným lektorom/kou
– metodický postup s vysvetlením k danému workshopu.
– prístup a inštruktáž k programom na webe dramatika.sk
– vytvorený vlastný prednes
– konzultačná podpora s lektorom/kou aj po workshope, pri aplikovaní vedomostí na ňom získaných, vo vlastnej praxi.

PRIHLASOVANIE:
www.edudrama.sk / korinkova@edudrama.sk / 0903 529 500
účastnícky poplatok za kurz: 30€
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.