Večer zdieľania na tému – kultúra znásilnenia

Zdielať

Diskusia na tému spoločenských a politických následkov sexuálizovaného násilia.

V rámci Večera zdieľania sa chceme sústrediť na spoločenské a politické následky sexuálizovaného násilia a zároveň s vami načrtnúť možné spôsoby, ako kultúre znásilnenia čeliť.

Diskusia bude otvorená komukoľvek, kto chce zdieľať svoju skúsenosť s akoukoľvek podobou sexualizovaného násilia, či už sa jedná o diskrimináciu na základe pohlavia, sexizmus, sexuálne obťažovanie, alebo znásilnenie. Zdieľaním osobných skúseností chceme ukázať problém sexualizovaného násilí v celej jeho šírke. Nejde o terapii, ale o živú diskusiu.

Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti, pretože váš hlas je pre pochopenie problému kľúčový. Je na vás, o čom chcete hovoriť a z akého uhlu. Ako vás rôzne formy sexualizovaného násilia ovplyvňujú v práci, v škole, alebo vo verejnom priestore? Reaguje okolie adekvátne, keď sa mu zveríme? Prečo sa o znásilnení nehovorí? Aké skúsenosti máte s políciou, alebo so súdom? Ako je genderová nerovnosť spojená so sexualizovaným násilím? A čo pre vás znamená život v kultúre znásilnena?

Chcete prísť a zdieľať s nami vaše skúsenosti? Keďže by sme rady počas diskusie vytvorili bezpečný priestor, kde se všetci dostanú k slovu, rozhodli sme sa počet účastníkov a účastníčok obmedziť na 20. Preto prosíme všetkých, čo chcú na Večer zdieľania prísť, aby sa nám ozvali vopred (registrovali sa) na vecerzdielania@gmail.com. Podrobnejšie informácie vám následne pošleme. Na tejto mailovej adrese vám tiež odpovieme na akékoľvek otázky, ktoré máte. Boli by sme rady, aby sa do diskusie všetci zúčastnení zapojili – pokojne aj jednou vetou.

Tešíme sa na vás!
Moderátorky diskusie,
Ivica Jančová a Alma Lily Rayner

*Pôvodná otvorená výzva bola zverejnená v rámci cyklu diskusií „Proč zrovna já?“. Viac informácií o projekte nájdete tu: http://cz.tranzit.org/cz/prednasky_diskuse/0/2017-02-08/alma-lily-rayner-proc-zrovna-ja