Univerzity a sloboda – bratislavská predpremiéra s Q&A

Zdielať

“Idea a jej životy v dobe, keď se vzdelanie stáva tovarom.”
Predpremiéra filmu Zuzany Piussi a Víta Janečka v Desant film hube na 1. poschodí.

Univerzity a sloboda – autorský dokumentárny film Zuzany Piussi & Víta Janečka (2019, Česko, 69 min.)

Nič necharakterizuje našu dobu viac, ako chvenie a premena spoločenských inštitúcií, ktoré sme vnímali v určitej kontinuite presahujúcej horizont jedného ľudského života. Nič nie je spojené viac s rozvojom a sebauvedomením euro-americkej civilizácie, než univerzity. Univerzity sa postupne stali ostrovmi rozširovania slobodného myslenia, poznania a kompetencií prerastajúcich do celej spoločnosti a jedným z kľúčových pilierov demokratickej kultúry. S komercializáciou a masiifikáciou vzdelávania však prišli tiež nové výzvy, ktoré zasahujú praktické aj symbolické roviny fungovania vysokých škôl od jednotlivostí výuky a výskumu, cez samosprávu až po celý systém. Ako sa univerzity vyrovnávajú s udržaním akademických slobôd, ktoré sú zárodkom mnohých aspektov slobody všeobecne? Ako vyzerajú výzvy, ktorým čelia? Aké dôsledky má ich zlyhávanie? Sme shopní ich rozpoznať a adekvátne na ne reagovať? Medzi respondentmi filmu sú jeden z hlavných autorov denníka Guardian v oblasti vzdelávania sociológ Frank Furedi či lingvista Noam Chomsky.

Po projekcii bude nasledovať skype diskusia s režisérkou a režisérom filmu a jedným z protagonistov filmu Jeffrey Beallom, známym lovcom predátorských pseudovedeckých časopisov.