The language exchange event

Zdielať

The language exchange event

Multikultúrne stretnutie v Novej Cvernovke. Usporiadáva Fluent Bratislava.

Príd’ za cieľom zlepšiť si svoje “language skills” a spraviť z Bratislavy aspoň na chvílu multikultúrne mesto! Event,  kde si vd’aka stretnutiu viacerých kultúr môžeš nie len zlepšiť jazyk, no zároveň spoznať nových ľudí.

VSTUP: zdarma!