The Július Koller Society: Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber

Zdielať

The Július Koller Society: Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber

Výstava Homo Faber reflektuje socialistický modernizmus v jeho vzostupe a úpadku.

Výstava je otvorená vo štvrtok a piatok, 13h – 18h / the regular opening hours: 1 p.m. – 6 p.m.


Chceli by sme vás poprosiť o dodržiavanie nasledovných bezpečnostných a hygienických opatrení, aby sme zabránili potencionálnemu šíreniu nákazy Covid -19:
– vstup do priestoru je možné len s rúškom
– maximálny počet návštevníkov v jednom čase sú 3 osoby
– pri vstupe použite dezinfekciu rúk

Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber
text a odborná spolupráca / text and expert cooperation : Peter Szalay
kurátori / curators: Daniel Grúň a Zlata Borůvková


SK
Výstava Homo Faber reflektuje socialistický modernizmus v jeho vzostupe a úpadku. Sleduje stopy vtedajšieho budovania a súčasného rozkladu na príklade sochárskych diel pre architektúry nemocníc. Monumentálna tvorba Juraja Gavulu, poučená školením u Václava Ciglera, vychádza z princípov minimalizmu a organickej plastiky. Matej Gavula v dialógu s archívom svojho otca odkrýva produkčné zázemie jeho tvorby a vlastným dielom komentuje prechod priestorov liečenia od reality k fikcii.

EN
The Homo Faber exhibition reflects the rise and fall of socialist modernism. It tracks the traces of its original construction and present decay, using as an example the sculptures created for hospital buildings. The monumental works of Juraj Gavula, having taken guidance from Václav Cigler´s lessons, is based on theprinciples of minimalism and organic sculpture. Matej Gavula in a dialog with his father´s archive uncovers the production background of his creative process while his own works comment on the transition of healing spaces from reality to fiction.


INFO
verejná doprava / public transport
Električka / Tram | 3 | 5 | 7 |
zastávka / tram stop Námestie Biely kríž
Autobus / Bus | 59 | 75 | N55 |
zastávka / bus stop ŽST Vinohrady
Vlak / Train
vlakové stanice/train stations Bratislava Vinohrady + Predmestie

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.