Tepláreň NAHLAS: Univerzita pre všetkých? (online)

Zdielať

Tepláreň NAHLAS: Univerzita pre všetkých? (online)

Tepláreň NAHLAS je sériou periodicky organizovaných verejných diskusií na tému LGBTI+, ktoré sú situované do celého Slovenska. Zámerom je otvoriť systematickú verejnú diskusiu, ale vytvoriť aj inšpiratívne a prajné zázemie pre postupné zcitlivovanie sa slovenskej spoločnosti voči LGBTI+ komunite a ďalším menšinám stojacim na jej okraji.

Diskusia nadviaže na širšiu sériu podujatí Slovenská Tepláreň, a vytvára priestor na diskusiu ohľadom rôznych aspektov akceptácie LGBTI+ menšiny na Slovensku, vrátane uznania a práv tejto komunity, scitlivovania slovenskej spoločnosti voči menšinám, a reakcie na násilie voči menšinám.
Témou diskusie je Univerzita pre všetkých. Školstvo a špecificky vysoké školy a univerzity sú dôležitým spoločenským priestorom, ktoré vytvárajú charakter našej spoločnosti. Školstvo formuje rozmýšľanie mladších generácií a ovplyvňuje tak tón a ráz spoločnosti na nasledujúce dekády.
Napriek tomu, že štandardne vnímame univerzity a vysoké školy ako tolerantnejšie prostredie, nemusí to vždy tak byť. Odzrkadľuje sa to aj na tom, ako sa cítia príslušníci menšín, vrátane príslušníkov LGBTI+ komunít na našich vysokých školách.
Sú teda naše univerzity a vysoké školy dnes tolerantné k inakosti? Čo vieme robiť preto, aby sme sa v univerzitnom prostredí všetci cítili rovnako doma a tolerovaní? Čo je cesta k tomu, aby univerzita bola naozaj rovnako pre všetkých. Tieto veci preberieme NAHLAS.
Diskutujúci budú:
▪ Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU
▪ Martin Bubelínyi, študent Fakulty umení TUKE
▪ Róbert Furiel, riaditeľ Saplinq, o.z. a PRIDE Košice
▪ Viktor Fuček, umelec a vysokoškolský pedagóg, Fakulta výtvarných umení AUBB
Moderuje: Zuzana Kovačič Hanzelová
Organizátormi diskusnej série sú Pohoda Festival, Pohoda Visual Stage, Nová Cvernovka, Vysoká škola výtvarného umenia a Inštitút Mateja Bela.