Telohra deti: Do zvukov, ruchov sa započúvame a náš hlas roztancujeme

Pre deti sme pripravili zaujímavý workshop na tému hlas.

Kreatívnou formou slova a pohybu zameriame pozornosť na tému hlas. Bude to tak jedinečné, ako vaša farba hlasu.

Do zvukov, ruchov sa započúvame a náš hlas roztancujeme

,,DI-TI-NI-LI”

Pošteklíme hlások skákavými písmenkami, hýbankovými slovami a pojašíme sa s menami a básničkami.

Pozývame Vás na ďalší kurz TELOHRY pre deti s lektorkami Ankou Hurajtovou, Katkou Palúchovou a hosťujúcou lektorkou Erikou Coyle.

Harmonogram

9:45 -10:45 deti 3,5 rokov – 6 rokov

11:00 – 12:30 deti 7-11 rokov

TELOCVIČŇA – Rezidenčné centrum pre tanec,
Račianska 78, Nová Cvernovka

 Lístky

Jeden workshop: 8e
Súrodenecká zľava: 14e

Predaj lístkov online TU

Erika Coyle je absolventkou doktorandského štúdia na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v odbore didaktika umelecko-výchovných predmetov. Od roku 2015 vyučuje hudobnú výchovu na Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na implementáciu súčasnej hudby, tvorivých úloh a nových inovatívnych metód do vyučovacieho procesu. Ako lektorka pôsobila v hudobno-edukačnom medzinárodnom programe Superar. V súčasnosti je lektorkou hudby v programe Šťastné deti. Má za sebou workshopy na rôznych festivaloch (Lidožúr, Pohoda Festival) a niekoľko rokov viedla hudobné workshopy pre deti Hudobné kakao v Design Factory. S ďalšími hudobnými pedagógmi viedla hudobný vzdelávací program v relácii RTVS – Školský klub. Prehlbovanie edukačnej praxe v odbore hra na klavíri a skupinového hudobného vzdelávania je v súčasnosti najdôležitejším zameraním pedagogičky.

Erika sa v roku 2021 zúčastnila medzinárodnej umeleckej rezidencie v Rejkjavíku na Islande. Ako interpretka súčasnej hudby pôsobila a pôsobí v hudobných zoskupeniach Veni Academy, Veni ensemble, Elementum, SWAG Ensemble, Bratislavský Improvizačný Orchester. Je zakladateľkou Experimental ensemble Bratislava.

Organizátor projektu: @mimoOs
Partner projektu:
PLAST – Platforma pre súčasný tanec
TELOCVIČŇA – Rezidenčné centrum pre tanec

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.