Tajomstvo dobrého loga

Zdielať

Chceš sa naučiť navrhovať vizuálne silné, zapamätatelné a technicky použiteľné logo? Tak tento workshop je pre teba ako stvorený.

Prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu loga sa sústredí na najdôležitejší krok pri navrhovaní loga – na proces hľadania a rozvíjania silnej idei. Pomocou interaktívnych hier, skicovania a osobných konzultácií si na konci workshopu odnesieš vypracovanú ideu loga, ktorá čaká už len na finalizáciu v grafickom programe.

Potrebné priniesť

• Vlastný projekt, ku ktorému idete vytvárať logo

(ak nemáte, tak určite kamarát alebo niekto v rodine má vlastný biznis, ktorý by si zaslúžil kvalitné logo)

• smartfon alebo laptop (pomôže pri rešeršovaní na internete)
• dobrú náladu a chuť byť kreatívny

Priebeh workshopu

• Intro do teórie princípov tvorby loga
• Casestudy úspešných lôg
• Predstavenie jednotlivých tém účastníkov
• Rešerš na internete
• Interaktívne hry zamerané na hľadanie ideí a ich vizualizáciu
• Skicovanie vlastného loga
• Konzultácie počas procesu tvorby
• Záverečná prezentácia prác

Čo si odnesieš?

• Zažitý kreatívny proces tvorby loga
• Vypracovanú ideu vlatsného loga
• Manuál tvorby loga do vrecka

Kapacita: 10 osôb