Sympózium odúčania

Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy The School of Propaganda: lessons in unlearning.

Sympózium odúčania
27. júna 2024
The Július Koller Society

17:30
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy The School of Propaganda: lessons in unlearning, viac o výstave na https://juliuskollersociety.org/the-school-of-propaganda…/
a projekcia filmu Jonasa Staala Propaganda Theatre
18:30
Diskusia s Pavlom Struhárom a Miroslavom Michelom, pýtať sa bude sociologička a členka tímu JKS Katarína Slezáková
20:00
Uvedenie záverečnej publikácie projektu Islands of Kinship: A Collective Manual for Inclusive and Sustainable Art Institutions.

V diskusii sa pokúsime rozmotať definíciu propagandy a preskúmať jej rozmanité podoby ako aj odhaliť mechanizmy jej fungovania. Budeme analyzovať špecifiká propagandy v stredoeurópskom kontexte a preskúmať jej prepojenie s globálnymi trendmi. Preskúmame faktory, ktoré vytvárajú živnú pôdu pre propagandu, a hľadať stratégie, ako ju rozpoznať a dešifrovať. Akú úlohu zohráva kritické myslenie v boji proti konšpiráciám a dezinformáciám? V súlade s perspektívou Jonasa Staala, ktorý inšpiroval túto výstavu, budeme rozoberať potenciál “dobrej” propagandy. Existuje legitímne využitie tohto nástroja? Akým etickým dilemám sa tým vystavujeme?

Hostia:
Pavol Struhár je odborný asistent na Katedre politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Vedeckú orientáciu sústreďuje na výskum politického extrémizmu, konkrétne moderných trendov v extrémistickom prostredí, neoficiálnych extrémistických skupín ale tiež ich politických reprezentácií. Od roku 2016 organizuje workshopy pre študentov na základných a stredných školách k témam demokracie, ľudských práv a občianskej participácie. Je spoluautorom metodických príručiek pre pedagógov a sociálnych pracovníkov k prevencii radikalizácie.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. pôsobí ako vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave a ako odborný asistent na Ústave českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovej. Špecializuje sa najmä na obdobie 19. a 20. storočia, s dôrazom na politické a spoločenské aspekty. Vo svojich prácach sa venuje témam ako nacionalizmus, politické strany, sociálne hnutia a medzinárodné vzťahy.

Tešíme sa na vás!

The School of Propaganda: lessons in unlearning
Trvanie výstavy: 6. júna – 30. augusta 2024
Otvorené každú stredu a piatok, 13-18.
Podujatie a výstava sú súčasťou projektu Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions, spolufinancovaného Európskou úniou.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.