Slzy Janka Borodáča: Pop Animal

Je ľudskosť pre človeka úlohou? Môže ktokoľvek z nás vykonať akýkoľvek čin, aj ten najpríšernejší, ak sa ocitne v zlej situácii? Začneme svoju situáciu zneužívať, ak na to máme príležitosť?

Pop Animal je divadelnou štúdiou o hraniciach medzi človekom a zvieraťom. Jedným z jej východísk je stanfordský väzenský experiment, ktorý spustil množstvo kontroverzných reakcí a jeho výsledky boli viackrát spochybnené a napadnuté. Nakoľko spomínaný experiment pomenúva banalitu zla a kde naopak odhaľuje banalitu hrdinstva?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Libreto: Júlia Rázusová a kol.
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Réžia: Júlia Rázusová
Scéna: Diana Strauszová
Kostýmy: Lena Luga
Hudba: Lucia Chuťková, Stroon, Martin Husovský, Michal Paľko, Martin Rázus ml.
Zvuková spolupráca: Martin Husovský
Svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
Produkcia: Linda Durkáčová
🐅 Účinkujú: Karin Adzimová, Tomáš Mischura, Filip Jekkel
🎼 V rámci hudobného konceptu inscenácie vznikli covery populárnych skladieb zozverejnených zoznamov hudby, ktorá sa používala na týranie väzňov v Guantáname.