Skoro všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil do 7.r

Zdielať

Skoro všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil do 7.r

Ako je možné celostne a prirodzene vychovávať deti k zdraviu a slobode?

Zdravie a telesný vývin z hľadiska pedagogiky.Detská hra ako základ pre kognitívne a sociálne kompetencie – prečo sa deti potrebujú hrať? Hranice vo výchove a úloha dospelého. Kedy je dieťa zrelé na škôlku a kedy na školu?

Hostia: Miroslava Tagar (špeciálny pedagóg z Bratislavskej waldorfskej školy), Martina Lachmannová a Blanka Lichtnerová (vychovávateľky z waldorfskej škôlky Hájanka)